loading
Кликнете за Opel LiveChat
chat

Програма за лоялни клиенти

 
Програма „Лоялни клиенти" на София Ауто България е насочена към всички клиенти и партньори, които закупуват и обслужват автомобилите си в обектите на компанията. Всеки има право да се включи в програмата безплатно, при достигане на предварително заложени условия и след попълване на регистрационна форма.
 

В програмата има няколко нива в зависимост от оборота на покупките в обектите на София Ауто България. Първите четири са за физически лица или юридически лица с малък или среден бизнес. Четвъртото ниво е за всички корпоративни клиенти с договорени нива на отстъпки.

 • Ниво основно - намаление от 5% върху всички продукти и услуги, предлагани от София Ауто*.
 • Ниво 1 - намаление от 10% върху всички продукти и услуги, предлагани от София Ауто*.
 • Ниво 2 - намаление от 12,5% върху всички продукти и услуги, предлагани от София Ауто*.
 • Ниво 3 - намаление от 15% върху всички продукти и услуги, предлагани от София Ауто*.
 • Ниво 4 - намаление върху всички продукти и услуги, предлагани от София Ауто, базирано на съответните договорни взаимоотношения*.

Участието в Програма „Лоялни клиенти" е доброволно. Условията, при които можете да се включите, са:

 

Включване в ниво основно

 • да сте клиент на София Ауто най-малко от 3 години или да сте направили оборот над 500 лв. през последните 12 месеца.

 

Достигане на първо ниво

 • еднократно закупуване на продукти или услуги на стойност над 1000 лв. или закупуване на продукти или услуги през последните 12 месеца на обща стойност над 1000 лв. Намалението ще бъде отчетено при следващо посещение в София Ауто България, след като е надвишена границата от 1000 лв.;
 • покупка на нов автомобил от марките, предлагани от София Ауто България.

 

Достигане на второ ниво

 • еднократно закупуване на продукти или услуги на стойност над 1500 лв. или закупуване на продукти или услуги през последните 12 месеца на обща стойност над 1500 лв. Намалението ще бъде отчетено при следващо посещение в София Ауто България, след като е надвишена границата от 1500 лв.

 

Достигане на трето ниво

 • еднократно закупуване на продукти или услуги на стойност над 2000 лв. или закупуване на продукти или услуги последните 12 месеца на обща стойност над 2000 лв. Намалението ще бъде отчетено при следващо посещение в София Ауто България, след като е надвишена границата от 2000 лв.

 

Достигане на четвърто ниво

 • според подписаният договор с клиента.

 

Допълнителни бонуси 

 • всички членове на програмата "Лоялни клиенти" ползват 10% отстъпка при сключване на застраховка Автокаско при брокера на „София Ауто България" ЕАД.
 • всички членове на програмата "Лоялни клиенти" ползват 10% отстъпка от цените в ресторанта на София Ауто на бул. "Ботевградско шосе" 239.

 

Включване в програмата

 • при представяне на лична карта и справка на касата за вашите или на представляваното от вас юридическо лице покупки (еднократна или такива през последните 12 месеца);
 • изцяло попълнена регистрационна форма (на място, в разпечатан електронен вариант от сайта или онлайн);
 • ако в рамките на календарната година се достигне до определено ниво, това ниво става абсолютно и валидно във времето. Текущият оборот се нулира в началото на всяка календарна година и за да се достигне по-горно, клиентът трябва да достигне наново нужния оборот;
 • ако в рамките на 12 поредни месеца не е направена нито една покупка в търговските комплекси на София Ауто България, клиентът изгубва натрупаните нива.

 

Защита на личните данни

„София Ауто България“ ЕАД е регистрирано като Администратор на данни по ЗЗЛД. С предоставянето на вашите лични данни вие доброволно се съгласявате да оторизирате София Ауто България да съхранява и използва личните ви данни с маркетингови и търговски цели, както и за целите на настоящата програма. По всяко време вие можете да отправите запитване относно съхранението и управлението на вашите лични данни, както и да поискате корекция или изтриване от системата на София Ауто България.
 

Забележка: Общите условия на програмата „Лоялни клиенти" са валидни за „София Ауто България" ЕАД, важат за всички продукти и услуги, свързани със следпродажбеното обслужване и могат да бъдат намерени на loyal.sofiaauto.bg. Отстъпките по програмата не могат да бъдат обединявани с други текущи кампании или промоции и важат за всички продукти и услуги с изключение на закупуването на автомобили. София Ауто България запазва правото си да извършва промени по програмата, като при настъпването на такива клиентите ще бъдат уведомявани по електронната поща, посочена в анкетната карта на програмата. София Ауто България не носи отговорност при настъпване на промени или отпадане на допълнителните бонуси, осигурени от партньорите на програмата.

НАЧАЛО